เกี่ยวกับเรา

SKT Dental Center : ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย

421/2 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2668-4360 / 084-692-2006

เวบไซด์หลัก : www.sktdental.com

ทีมทันตแพทย์ : http://www.sktdental.com/dentists/

ค่าบริการทางทันตกรรม : http://www.sktdental.com/pricing/

แผนที่ : http://www.sktdental.com/contact-2/