เกี่ยวกับเรา

SKT Dental Center : ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย

421/2 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2668-4360 / 084-692-2006

เวบไซด์ : www.sktdental.com

ทีมทันตแพทย์ : www.sktdental.com/dentist_thai.html

ค่าบริการทางทันตกรรม : www.sktdental.com/cost_thai.html

แผนที่ : www.sktdental.com/contact_thai.html